Indien u personeel in dienst heeft of u zelf als directeur groot aandeelhouder bij uw eigen BV in dienst bent, kunnen wij de salarisadministratie voor u verzorgen. Wij verlonen alle branches, dus ook bijvoorbeeld de bouw branche.

De salarisadministratie houdt in:

► advisering omtrent de CAO regels, kostenvergoedingen etc.;

► periodieke verzorging van de salarisstroken, journaalposten en andere overzichten;

► elektronische aangifte bij de Belastingdienst betreffende de af te dragen loonheffing en premies werknemersverzekeringen;

► opgaven aan de branche specifieke bedrijfstak fondsen, betreffende pensioen etc.;

► na afloop van het jaar de jaaropgave voor uw medewerkers.

 

Voor de salarisadministratie maken wij gebruik van een professioneel programma.