Aanvraag offerte accountancy werkzaamheden

Naam van uw onderneming
Adres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Functie
E-mail
Telefoonnummer
Mobiel nummer
   
Gegevens van uw onderneming:  
Rechtsvorm
Indien een BV, structuur
Toelichting op de BV structuur
Startdatum onderneming
Bedrijfsgrootte, aantal medewerkers
Inschrijvingsnummer KvK
Activiteiten:
Te offreren werkzaamheden
   
Aanvullende vragen betreffende de offerte:

Administratie inboeken

Hoe sorteert u de administratie
Aantal verkoop facturen per maand
Aantal inkoop facturen per maand
Aantal bankmutaties per maand
Aantal kasmutaties per maand
   
Aanvullende vragen betreffende de offerte: Salarisadministratie
Branche
Aantal medewerkers in dienst
Geschat totaal aantal medewerkers in en uit dienst te verlonen in het jaar
Soort loonbetalingen
Afrekening overuren/dertiende maand
   
Aanvullende vragen betreffende de offerte: Aangifte inkomstenbelasting:
Burgerlijke staat
Eigen woning
Lening voor de eigen woning verkregen of laatst verhoogd in
Buitengewone lasten
Box 3 vermogen
   
Overige toelichting of een vraag
U ontvangt de offerte bij voorkeur per